“THE CRESCENT MOON AND THE MAGEN DAVID, TURKISH-ISRAELI RELATIONS THROUGH THE LENS OF THE TURKISH PUBLIC”

Hamilton Books New York

Karel Valansi

(Hilal ve Davud Yıldızı: Türk Halkının Gözünden Türkiye-İsrail İlişkileri)

İlk bölümde, 1881 yılında Rusya’daki İsrail’e göç dalgaları ile başlayıp İsrail’in kuruluşuna kadar geçen süreç ve Osmanlı devletinin verdiği tepkiler ele alınıyor.

İkinci bölüm, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk otuz yılını, gayrimüslimlerin yaşadıklarını, Türk Yahudilerini etkileyen kararları ve 1930’lardan itibaren Türkiye’nin Avrupa Yahudilerini etkileyen dış politikasını kapsıyor.

Üçüncü bölüm ise İsrail devletinin kuruluşu, Türkiye’nin yeni devleti tanıması ve ikili ilişkilere ayrılmış. 1948’lerde Türk Yahudi nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ının İsrail’e göç etmesinin sebepleri, orada kimliklerini ne şekilde oluşturdukları, Türkiye ile ilişkileri, geri dönenlerin dönüş sebepleri gerçek tanıklıklar ve anılar aracılığıyla aktarılıyor.

Türkiye-İsrail ilişkilerini tarih kitaplarından çıkarıp yaşanmışlıklara ve tanıklıklara ağırlık veren Valansi, iki ülke halklarının alınan kararlara ve yapılan anlaşmalara tepkisini ve bu süreçte toplumda yaşanan değişimleri ortaya koyuyor.

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.