“KANATLANMIŞ KADINLAR”

- 28 Kasım 2020 İletişim Yayınları’ndan çıkan bu kitap (NDS 95) Senem Timuroğlu’nun 2017 yılında Paris Sorbonne Üniversitesi’nde (Paris IV) savunduğu tezinin kitaplaştırılmış halidir. Osmanlı İmparatorluğu’n...

“EKSİK DÜNYA BALTI”

- 28 Kasım 2020 (NDS 94) İrem Uşar çocuklar için kaleme aldığı ve Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan bu son romanında bizleri yeraltında fantastik bir dünyaya götürüyor. BALTI adı verilen bu dünyanın sakinleri, yeryüzünde yüzyıllardır süregelen bi...

“İÇİMİZDEKİ İNSANLAR”

- 28 Kasım 2020 Matematik lisansı, işletme ve bilişim sistemleri yüksek lisansları yapıp iş yaşamında pek çok sektörde görevlerde bulunmuş olan yazarımız (NDS 89) Dr. Şeniz Ünal başka bir arayış içine girerek kişisel gelişimiyle ilgili pek çok çalışm...

“BİR MASALDIR İNSANIN VE AŞKIN TARİHİ”

- 28 Kasım 2020 (NDS 70) Rana Güngörmüş Mounier Âşıkça Yayınevi’nden çıkan kitabında “bizi biz yapan yaşadıklarımız ve okuduklarımızdır” der. İlk gençlik ve çocukluk yıllarından beri okuduklarının ve gözlemlerinin ürünüdür kitap ve bizi ça...

“KAF DAĞININ ARDI BELKİ”

- 28 Kasım 2020 (NDS 70) Mine Kırıkkanat Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan son kitabında her hayat bir romandır diyerek kendi yaşamından da kesitler sunuyor. Kendisiyle söyleşi yapan gazeteciye soyadının Fransızca karşılığını söylediğinde ond...

“LALE PUDDING SHOP”

- 28 Kasım 2020 Gazeteci, çevirmen, yazar (NDS 68) Liz Behmoaras Doğan Kitap’tan çıkan bu romanıyla bizi 68 kuşağı hippilerinin dünyasına götürüyor. Kimilerinin bitliler dediği bu gençler, bu “çiçek çocukları” dünyanın pek çok yerinden Katmandu’ya...

“HİNDİSTAN”

- 28 Kasım 2020 Sanat tarihçisi (NDS 67) Dr. Perran Üstündağ “Anıların İzinde Kültür ve Sanat Tarihine Yolculuk” alt başlığı ile çıkan kitabında Hindistan kültürünü, mitolojisini, gizemli ve çok renkli dünyasını 23 yıllık anılarını içeren bir ...

“BU DA NERDEN ÇIKTI?”

- 23 Mart 2020 (NDS 90) Tuba Kö­se­oğ­lu Okçu’nun Hür­ri­yet Kitap’tan çıkan ki­ta­bı­nı elime al­dı­ğım­da ilk il­gi­mi çek...

“DÜŞLER VE GÖLGELER”

- 23 Mart 2020   (NDS 88) İpek Ana­mur Genç Ceres Ya­yın­la­rı’ndan çıkan bu ki­ta­bın­da 90’lı yıl­lar­da aynı üni­...

“ADI ÖKÜZDEN SONRA GELEN”

- 23 Mart 2020 (NDS 70) Mine Kı­rık­ka­nat Cum­hu­ri­yet Ki­tap­la­rı’ndan çıkan bu son ki­ta­bın­da tarih bo­yun­ca ka­dı­na yö­ne­len ata­er­kil ba­kı­şı fark­lı coğ­raf­ya, din ve dü­şü­nür­ler­den seç­ki­ler­le ele alı­yor. Man­za­ra hep aynı: “Ka­...

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.