OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Notre Dame de Sion Lisesi’ nin İstanbul’ daki tarihi, 1856 yılında Sinai gemisiyle Fransa’ dan gelen 12 rahibenin Galata’ ya ayak basmasıyla başladı. Mensup oldukları dini cemiyet Théodore ve Alphonse Ratisbonne adında iki kardeş tarafından 1842’ de kurulmuş, eğitim alanında Avrupa’ da kısa sürede ün kazanmıştı. İstanbul’ a, on beş yılı aşkın bir süredir Filles de la Charité rahibelerinin işlettiği bir kız okulunu devralmak üzere gelmişlerdi.

Okul binası, o zamanlar kırlık bir yer olan Pangaltı’ da, bugün varolmayan Ermeni Mezarlığı’ nın karşısındaydı. Öğrenciler genellikle Levanten ailelerin kızlarıydı; kısa süre sonra aralarında küçük Yahudi kızlar, 1870’ lerden itibaren, tek tük de olsa Müslüman öğrenciler katıldı. Genç hanımlar kalın duvarların ardında, dünya tarihinden dünya edebiyatına, klâsik Yunanca ve Lâtince’ den piyano, desen, suluboya derslerine uzanan bir programla bilgi silahıyla donatılıyor, bir taraftan da hayırseverliğe teşvik ediliyordu. Okulun içindeki düzen, Fransız eğitim sisteminin eski gelenekleri üzerine inşa edilmişti: Her sınıfın ayrı bir renginin olması, öğrencilerin bellerine sınıflarını gösteren kuşaklar takması, büyük bir titizlikle düzenlenen ödül törenleri, çalışkanlara ve uslulara hediye edilen gülden taçlar ve en önemlisi, sıkı bir disiplin.

Notre Dame de Sion, çok kısa sürede Osmanlı sarayının gözünde meşrulaştı; hatta rahibeler ve öğrenciler 1857’ de saraydaki sünnet şenlikleri dolayısıyla Gümüşsuyu’ nda kurulan çadırlarda Sultan Abdülaziz’ in huzuruna çıkmaya davet edildiler. Bu iyi ilişkiler, 1914’ te 1. Dünya Savaşı’ nın başlamasına kadar devam etti. Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa bu savaşta karşı cephelerde yer aldıkları için, bütün Fransız kurumlarıyla birlikte Notre Dame de Sion da kapatıldı, binası savaş boyunca hastane ve mühendishane olarak kullanıldı.

Mondros Mütarekesi’ yle birlikte eğitime tekrar başlayan okulda, Cumhuriyet’ in ilânından sonra yapısında büyük değişiklikler meydana geldi: Okuldaki dini simgeler kaldırıldı, rahibeler kıyafetlerini çıkardılar, ders programı laik ve milli bir karaktere kavuştu. 1935’ te Türk vatandaşlarının ilköğretimi Türk okullarında görmesi zorunlu kılındığından Notre Dame de Sion’ un ilkokul kısmına sadece yabancı uyruklu öğrenciler alınmaya başlandı. 1960’ ların sonuna doğru bele kemer takmak, öğrencileri gülden taçlarla ödüllendirmek gibi gelenekler son buldu. 1972’ de yatılı bölüm kapandı; kısa bir süre sonra yabancı çocukların devam ettiği ilkokulun faaliyetine de son verildi.

80’ li ve 90’ lı yıllar, bu köklü eğitim kurumuna büyük değişiklikler getirdi. Bunların en önemlileri o güne dek rahibeler tarafından idare edilen okulun laik bir idareciye emanet edilmesi ve 1996-1997 eğitim yılında erkek öğrencilerin alınması oldu. 1997’ de temel eğitimin sekiz seneye çıkarılmasıyla okul bir kez daha yapısal bir değişikliğe gidip orta sınıflarını kademeli olarak kapatarak özel bir liseye dönüştü. Notre Dame de Sion 2006’ da 150. yılını yenilenmiş binası, eski öğrencileri bünyesinde toplayan Notre Dame de Sion’ lular Derneği, öğrenci birliği, öğrenciyi eskisinin tersine dışa dönük yetiştirmeye yönelik faaliyetleri ve eğitim anlayışıyla selamladı.

ADRES BİLGİSİ:
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
Cumhuriyet Cad. 127 Harbiye 34373 İstanbul
Telefon: +90 212 219 16 97 – +90 212 231 26 16
Fax: +90 212 231 86 84
e-mail: ndsl@nds.k12.tr

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.