Gizlilik politikası

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN gereği            

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK BİLGİLENDİRME ve AÇIK RIZA FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; NDS’liler Derneği  tüzüğünde belirtilen amaç, çalışma konuları ve faaliyetleri ile ilgili mevzuatta belirtilen emredici hükümler ile sınırlı olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine (otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle gerek Dernek merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, hizmetlerin devam ettirilebilmesi amacıyla güncellenmesine, değiştirilebilmesine, yeniden düzenlenebilmesine, Dernek tarafından gerekli görülen yer ve durumlarda resim, fotoğraf, kişisel verilerimin Dernek yayını olan bülten, dergi, gazete, albüm, web sitesi ve dernek sosyal medyasında belirtilmesi yayınlanmasına, kullanılmasına, Kanun’un izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilerce işlenebilmesine ; Dernek, toplu elektronik posta gönderimine ilişkin olarak 3.kişilerden hizmet almakta olup dernek üyeliği kapsamında faaliyetler ilgili bilgi verecek elektronik postaların gönderilebilmesi için hizmet alınan mobil medya şirketi, ajans ve/veya pazarlama şirketi ile dernek bünyesinde düzenlenen genel kurul toplantıları ve diğer toplantılar gibi çeşitli faaliyet ve hizmetlerin sağlanması amacıyla çalışılacak olan Dernek dışı organizasyon firmaları ile temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru menfaati kapsamında işlenebilmesine ve  ayrıca teknik destek almada bilgi teknoloji hizmetlerinin sağlanması amacıyla ve keza Dernek’in destek aldığı danışman, mali müşavir, muhasebeci, denetçi gibi özel ve/veya tüzel kişiler babında temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru menfaati kapsamında işlenebilmesine ; her hangi bir uyuşmazlık halinde Dernek’in avukatları, danışmanları ve ilgili yargı mercileri ile Dernek’in haklarının tesisi, kullanılması ve/veya korunması için zorunluluk hallerinde ve keza İdari mercilerin yasal olarak talebi halinde paylaşılmasına; tüm yukarıda sayılı hallerin , sınıflandırılabilmesine, anonim hale getirilebilmesine ve kanunda sayılan diğer ve şekillerde) ve Derneğin faaliyetleri ve etkinliklerinden haberdar olmak üzere bilgilerimin (telefon numarası, sosyal medya ID, posta ve e-posta adreslerimin) bana ulaşmak için kullanılmasına, yasal düzenleme kapsamında tarafıma elektronik ileti gerçekleştirilmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış olup açık rızam ile izin verdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.