“MİMARLAR ODASI TARİHİNDEN PORTRELER: NUR AKIN”

- 23 Mart 2020 TMMOB Mi­mar­lar Odası İstan­bul Bü­yük­kent Şu­be­si Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan 2019 kasım ayında ba­sı­lan bu kitap Işıl Ço­kuğ­raş ile Cey­lan İrem Gen­cer’in Prof. Dr. Nur Akın’la ço­cuk­lu­ğu, eği­tim ha­ya­tı, aile­si ve mes­lek ya­şa­...

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.