(NDS 86) ŞEBNEM BURNAZ PROFESÖR OLDU

1986 yılında Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nden mezun olan Şebnem Kuruoğlu Bur-naz, 1990 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden lisans, 1992 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecelerini almıştır. Daha sonra, Boğaziçi Üniversitesi’ nde İşletme Ana Bilim Dalı, Pazarlama Ana Dalında doktora yapmış, 2005 yılında İTÜ’ de doçent ünvanını almıştır.

29 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği bölümüne profesör olarak atanmıştır. Kendisi aynı zamanda İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Marketing, E-Pazarlama, Retail Management, Pazarlama Araştırması, Uluslararası Pazarlama, Örgütler Arası Pazarlama, Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular, vermiş olduğu dersler arasındadır.

Journal of Business Ethics, Journal of Product & Brand Management, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Qualitative Marketing Research: An International Journal, çalışmalarının yayınlamış olduğu dergilerden bazılarıdır. Ayrıca ulusal ve uluslararası alanda bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.