KENDİ KUYRUĞUNU YİYEN YILAN: HASET VE REKABET

Remzi Kitabevi

Leylâ Navaro

Haset ve rekabet sadece keskin ve yıkıcı yönleriyle mi yaşanır? Yoksa rekabet ivme kazandıran bir duygulanıma, haset ise ilham kaynağına dönüşebilir mi?

Temmuz 2011’de Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan, “Haset ve Rekabet” (Kendi Kuyruğunu Yiyen Yılan) isimli son kitabında Psikolog-Yazar (NDS 61) Leylâ Navaro bu iki duygunun yıkıcı dışavurumlarını ama aynı zamanda ivme kazandıran yönlerini ele alıyor. Haset ve rekabetin yarattığı enerjinin kişiyi aşağıya çekme, yiyip bitirme gibi olumsuz sonuçları olduğu gibi, onun gelişimini sağlayan ve destekleyen bir itici güç de olabileceğini gösteriyor.

NDS’ten sonra İstanbul Üniversitesi psikoloji lisans, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans mezunu olan Leylâ Navaro, kişisel gelişim ve bireysel potansiyel oluşumu konusunda çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında, yazılarla ve uygulamalarla seminer ve grup çalışmalarında bulundu.

İkisi İngilizce olmak üzere toplam 7 kitabı yayınlanan Navaro, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmakta, kurucusu olduğu Nirengi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Yazarın ayrıca; IAGP Uluslararası Grup Psikoterapileri Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Türk Psikologlar Derneği Akademik Kurul üyeliği bulunmaktadır.

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.