ETRÜSKLER TÜRK İDİLER

Boyut Yayınları

Adile Ayda

Boyut Yayınları tarafından basılan bu kitapta, günümüzde İtalya denilen topraklarda yaşadıkları halde Hint-Avrupalı olmadıkları bilinen, Avrupa’ya medeniyeti getirdikleri kabul edilen
ancak kökenleri yüzyıllardır bir muamma olmaya devam eden Etrüskler ele alınıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın diplomatı (NDS 29) Adile Ayda, ölümünden hemen önce yayımladığı bu çalışmada yaptığı karşılaştırmalarla, Etrüsklerin, İtalya’ya göç etmiş Eski
Türkler olduğunu itiraz kaldırmaz veriler yoluyla kanıtlamaya girişmektedir.

Son yılların DNA çalışmaları Etrüsklerin Batı Anadolu’dan göç ettiklerini saptamıştır. Göç ettikleri dönemde o bölgede Türklerin değil de başka toplulukların bulunmuş olduğu kabul gördüğü için, bu bilgi, kesinleşmiş de olsa, Etrüskleri Türk yapmamaktadır. İşte Ayda’nın bu eserdeki çabasının önemi buradadır.

İlk defa 1992 yılında yayımlanan bu eser, savunduğu tezi benimseyenler tarafından hemen sahiplenildi. Geçen zaman içinde Adile Ayda adı, EtrüsklerinTürk oluşu teziyle özdeşleştiği gibi, kitap da ilgili çalışmalarda sık sık alıntılanan bir klasik haline geldi ve konuya eğilenler tarafından aranan bir eser oldu. Hem bu talebi karşılamak, hem de yeni kuşak okuyucuya, kitabı kolaylıkla anlayacağı ve iletişim kuracağı bir dilde sunmak üzere bu yeni baskı hazırlandı.

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.