“A QUESTION FOR HUMANITY: SEXISM, OPPRESSION AND WOMEN’S RIGHTS”

LIT Verlag

Hülya Şimga

[Bir İnsanlık Sorunu: Cinsiyetçilik, Zulüm ve Kadın Hakları]

(NDS 86) Hülya Şimga LIT Verlag tarafından İngilizce yayınlanan bu kitapta topladığı yazılarında ünlü filozofların, yazarların fikirlerinin ışığında kadının yaşadığı eşitsizlikleri inceliyor. Kadının karşılaştığı cinsiyet ayrımcılığı ve baskı sorunlarına değinirken, problemin aslında sadece kadın hakları değil, insan hakları sorunu olduğunu gözler önüne seriyor.

Her metnin odağında aslında kadın hakları olmakla beraber farklı yönlere de dikkat çekiliyor. Kadına uygulanan ayrımcılığın diğer eşitsizlikler arasında (din, dil, ırk vb.) özel ve farklı bir yeri olduğu vurgulanıyor ve diğerlerine göre fark edilmesinin zorluğuna işaret ediliyor.

Yazar bir yazısında da her dönemde güncelliğini koruyan sorunlardan birine, Türkiye’yi de kapsayan “İslam dinindeki kadının yerinin yorumlanmasına” değiniyor.

2017’den beri Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hülya Şimga aynı zamanda Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı’nın yönetim kurulu üyesidir.

 

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.