(NDS 95) Hü­mey­ra Manav, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri West New York,…

(NDS 95) Hü­mey­ra Manav, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri West New York, New Jer­sey’deki Ni­co­las Rw Baird Co Inc bün­ye­sin­de ti­ca­ri pa­zar­la­ma ak­ti­vi­te­le­ri idari mü­dü­rü ola­rak atan­dı. (Kasım 2020)

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.