(NDS 15) Yağ­mur Ayar­man, The Estée La­uder Com­pa­ni­es Inc şir­ke­tin­de insan kay­nak­la­rı…

(NDS 15) Yağ­mur Ayar­man, The Estée La­uder Com­pa­ni­es Inc şir­ke­tin­de insan kay­nak­la­rı yö­ne­ti­ci adayı ola­rak işe baş­la­dı (Şubat 2021).

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.