(NDS 10) Zül­fin Güniz Du­lun­du Ma­na­zoğ­lu, Koton şir­ke­ti bün­ye­sin­de…

(NDS 10) Zül­fin Güniz Du­lun­du Ma­na­zoğ­lu, Koton şir­ke­ti bün­ye­sin­de İşve­ren Mar­ka­sı – Eği­tim & Ge­li­şim’den so­rum­lu insan kay­nak­la­rı yö­ne­ti­ci­si ola­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dı. (Eylül 2020)

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.