(NDS 08) Yağ­mur Hor­toğ­lu, May­no­oth Üni­ver­si­te­si (İrlan­da) Özel…

(NDS 08) Yağ­mur Hor­toğ­lu, May­no­oth Üni­ver­si­te­si (İrlan­da) Özel Hukuk Bö­lü­mü’nde Yar­dım­cı Do­çent, R.E.A.L’de (Tah­kim Avu­kat­la­rı İçin Irk Eşit­li­ği) Aka­de­mik Kon­sey Baş­ka­nı, CLR’de Ulus­la­ra­ra­sı Edi­tör oldu. (Tem­muz 2021)

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.