(NDS 02) Merve Ergün, Jotun Boya Doğu Av­ru­pa ve Orta Asya…

(NDS 02) Merve Ergün, Jotun Boya Doğu Av­ru­pa ve Orta Asya Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. (Ha­zi­ran 2020)

Pin It on Pinterest

Lütfen sayfayı yenileyiniz.